kontaktformulär

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
https://xn--sjlvdragsventilation-czb.se/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon.png

Vi är ett team med stor kompetens inom självdragsventilation

 Vi vill att utifrån kundens vision kunna leverera slutförda projekt


Andreas Svenlin
Projektledare inom Självdragsventilation

Vikten av att fokusera på en kvalitativ samt välfungerande självdragsventilation

Det är allt för många hus i Sverige som har problem med ventilationen. Det är inte bra, då luften i en bostad behöver bytas ut hela tiden. Annars är risken att hälsoskadliga partiklar kvarstannar i bostaden. Här ger vi dig konkreta tips på hur du kan förbättra din ventilation.

En husägare har många saker att fundera kring. Det handlar om att hålla fasaden i gott skick, sköta om trädgården och se till att alla rör i huset fungerar som de ska. Men den som äger en villa behöver också lägga ned tid och energi på att se till att ventilationen i huset fungerar. Det är fastighetsägaren, det vill säga den som äger villan, som har ansvar för att sin ventilation fungerar. Om du själv inte har den kunskap som krävs för att säkerställa att ventilationen fungerar så måste du anlita ett VVS-företag som kan hjälpa dig med detta. I den här texten ger vi dig konkreta tips på hur du kan förbättra ventilationen i en villa och hur du ska tänka kring särskilt riskutsatta rum i villan som badrummet och källaren.

Riskerna med dålig ventilation


Det är inte bara jobbigt och besvärligt med en dålig ventilation. Det är dessutom direkt hälsoskadligt. När ventilationen inte fungerar så kan problem med mögel uppstå i fastigheten, vilket är hälsoskadligt för alla som vistas i fastigheten. Om du har problem med mögel i din villa bör du se det som en indikator på att du kan ha problem med ditt ventilationssystem. Vidare föreligger det en stor brandrisk om du har en dålig ventilation, då luftflödena blir felaktiga. Folkhälsomyndigheten anger i riktlinjer hur luftflödena bör vara i en fastighet.

Så förbättrar du ventilationen om du bor i ett hus med självdrag


Ventilation med självdrag är en slags självreglerande ventilationssystem. Det innebär att det inte finns någon fläkt, utan att huset är konstruerat på ett sådant sätt att luft ska kunna löpa in och ut fastigheten på ett ändamålsenligt sätt. Den friska luften kommer in i villan genom sprickor i fastigheten och den dåliga luften går ut genom badrummet eller genom särskilda frånluftskanaler i huset. Ett system med självdrag är särskilt bra på vintern, då det är en stor skillnad på temperaturen utomhus och temperaturen inomhus. På sommaren kan temperaturskillnaderna vara relativt små och då fungerar inte ventilationen lika väl. Ett sätt att förbättra ett system med självdrag är att installera en fläkt, som kan användas på sommaren när ventilationen inte fungerar särskilt väl på grund av de små skillnaderna i temperatur.

Förbättra ventilationen i badrummet


Det är särskilt viktigt med en god ventilation i badrummet om du bor i en villa. Luftfuktigheten i ett badrum är mycket hög, då rummet är litet och när personer duschar eller använder badkaret så stiger varm luft i badrummet mycket snabbt. Detta medför en påtaglig risk för mögel och dålig luft. I badrummet behöver man därför se till att det är ett bra luftflöde. Numera finns det bra elektriska fläktar som kan användas för att reglera luften i badrummet. Det finns flera olika fläktar som kan användas för att förbättra ventilationen i ett badrum, men det bästa är att köpa en fläkt med en fuktcensor. En fläkt med fukt aktiveras så fort som luftfuktigheten överstiger vissa nivåer. På så sätt behöver du själv inte bekymra dig om när fläkten ska aktiveras eller inte. Anlita en VVS-bolag som installerar fläkten, så vet du att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt.

Förbättra ventilationen i källaren


Källaren är ett rum i en villa som ofta får problem med mögel. Det beror delvis på att fukt utifrån kommer in i källargrunden, exempelvis grundvatten, men det beror också på att fukt uppstår från tvättmaskiner och eventuella kylskåp och frysar som kan finnas i en källare. Ett bra sätt att förbättra ventilationen i källaren är att installera ventiler som kan öppnas när det är varmt ute. Du bör också tillse att ventilationen i källaren säkerställer att luft från källaren inte sprids till andra delar i huset. Det kan med fördel göras med en frånluftsventil eller ett elektriskt ventilationssystem. Det finns även elektriskt styrda fläktar med fuktcensor som är särskilt utformade för källare, dessa behöver inte vara allt för dyra. Mer information om Ventilation Stockholm.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET SE NEDAN

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vår ventilationsfirma har en lång erfarenhet inom mekanisk frånluft

KONTAKTA OSS FÖR FRI HEMBESÖK

Ventus Norden AB

Vendevägen 90
182 32
Danderyd, Stockholm

Tel: 08-450 250 53
E-post: självdrag@självdragsventilation.se

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

ANDREAS SVENLIN
PROJEKTANSVARIG

073-503 07 55

EMAIL


VI BESVARAR PÅ VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Självdragsventilation.se