kontaktformulär

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VI ÄR ETT TEAM MED STOR KOMPETENS INOM SJÄLVDRAGSVENTILATION

 VI VILL ATT UTIFRÅN KUNDENS VISION KUNNA LEVERERA SLUTFÖRDA PROJEKT


ANDREAS SVENLIN
PROJEKTLEDARE INOM SJÄLVDRAGSVENTILATION

Självdragsventilation.se & Aerius Ventilation AB

Ventilation med självdrag är det äldsta sättet att skapa en god ventilation i en villa. Det är ett naturligt system som innebär att man bygger huset på ett sådant sätt att frisk luft kan strömma in i fastigheten och dålig luft kan strömma ut ur fastigheten. Här ger vi dig tips på hur du kan förbättra ventilation med självdrag.

Självdrag är ett gammalt och beprövat system för ventilation. Självdrag fungerar genom att man bygger in springor i fasaden som fungerar som luftkanaler där frisk luft kan strömma in och dålig luft i fastigheten kan strömma ut. På så sätt skapas självdrag, vilket är ett system för ventilation som reglerar sig självt. För att självdrag ska kunna fungera i en villa så behöver det finnas el, hushållsapparater och människor som ger ifrån sig naturlig värme. Det är också viktigt att springorna som tar in luft i fastigheten inte är placerade på en plats där det finns risk att det kommer in farlig luft. En villa som är placerad vid en hårt trafikerad väg bör inte ha självdragsventilation, då det finns en påtaglig risk för att skadliga partiklar kommer in i fastigheten. Du kan förbättra ventilationen genom att säkerställa att det finns frånluftsventiler i de flesta rummen i huset, så att dålig luft kan strömma ut på ett bra sätt. Det räcker inte med att ha frånluftsventiler i enbart något av rummen.


För och nackdelar med självdrag

En tydlig fördel med självdragsventilation är att du inte behöver någon fläkt. Självdrag reglerar sig självt genom att den varma luften inomhus stiger mot taket och försvinner ut genom frånluftsventilerna. Det är både ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. En nackdel är att det är svårt att använda sig av självdrag vid stora temperaturskillnader inomhus. När du duschar eller badar i ett badkar så stiger värmen påtagligt och då behöver du manuellt öppna upp frånluftsventilen för att vädra i badrummet, annars ökar risken för mögel.  Ett sätt att förbättra ventilation med självdrag är att installera en fläkt i de rum som är särskilt utsatta för temperaturförändringar och fuktförändringar. En fläkt i badrummet kan komplettera självdragsventilationen genom att den aktiveras när det blir särskilt fuktigt i badrummet. Om man har självdrag i sin villa bör man säkerställa att man har en bra och ändamålsenlig köksfläkt, då det kan vara svårt för frånluftsventilen att hantera mycket matos och rök. Du kan också förbättra ventilationen i köket genom att öppna upp fönster när du lagar mat.

KONTAKTA OSS FÖR EN FRI OFFERT GÄLLANDE
DITT SJÄLVDRAGSPROJEKT

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.