I Sverige är vi erkända som ledande experter inom ventilation. Vi erbjuder överlägsen kvalitet inom ventilationservice och installation. Vårt framgångsrecept ligger i innovation, kvalitet och en djup förståelse för unika behov. Detta positionerar oss som ett toppval för varje projekt. Vår branscherfarenhet sträcker sig över tre decennier. Vi stärker ständigt vår position genom att möta och övertrumfa kraven på inomhusluftkvalitet. Dessa gäller för såväl bostäder som för kommersiella och industriella byggnader.

Nyckelresultat

  • Stark tillväxt på den svenska ventilationsmarknaden under det senaste decenniet
  • Stränga krav på inomhusluftkvalitet i Sverige ökar efterfrågan på effektiva ventilationssystem
  • Ökad satsning från den svenska regeringen på uppgradering av ventilationssystem i offentliga byggnader
  • Signifikant tillväxt av smarta ventilationsteknologier och energieffektiva lösningar
  • Stegring i efterfrågan på ventilationstjänster och förebyggande underhållsavtal
  • Svensk Ventilations expertrekommendationer och regleringsförslag för byggnadsinspektioner
  • Firande av milstolpar och nya avtal inom ledande ventilationssammanslutningar som Climat80 Gruppen och ARE Sverige

Vår Expertis inom Ventilation och Luftbehandling

Vi på Aerius Ventilation är en framstående aktör inom ventilationsentreprenad. Vi vet hur avgörande ett gott inomhusklimat är. När hemarbete har ökat under pandemin, har även våra kundförfrågningar skjutit i höjden. Privatpersoner vill förbättra sitt hemmakontor med effektiva ventilationssystem. Det finns tydliga tecken på denna trend i ökande efterfrågningar.

Vårt företag är stolt över att ha en omfattande kundbas i Mellansverige. Vi har också nått branschens toppnivåer gällande kundnöjdhet. Detta är resultatet av vårt dedikerade arbete och våra anpassade lösningar. Vi hanterar allt från startproblem till professionell ventilationsrengöring och underhåll.

Vi har nyligen förstärkt vår arbetsstyrka med nya montörer och tekniker. Detta för att snabbt tillgodose växande behov av bättre inomhusluft. Trots utmaningarna med ökande diesel- och metallpriser prioriterar vi snabba leveranser. Vi strävar efter att undvika onödiga tilläggskostnader för våra kunder.

Studier visar att höga nivåer av luftföroreningar ökar infektionsriskerna, en lärdom från coronapandemin. Denna kunskap ligger till grund för våra ventilationslösningar.

Vi anser det avgörande att regelbundet underhålla ventilationsystem. Detta inkluderar att använda kvalitetsfilter (t.ex. ePM1 60%). Sådana åtgärder minskar skadliga partiklar i luften. Detta är särskilt viktigt under vintermånaderna när vi spenderar mer tid inomhus.

Här presenterar vi en tabell som visar hur efterfrågan på våra tjänster har förändrats. Den visar justeringar vi gjort för att möta kundbehoven. Dessa uppgifter bygger på vår interna statistik samt branschrapporter.

Aspekt För Pandemin Efterfrågan Under Pandemin
Kundkontakter Måttlig Markant Ökad
Kundnöjdhet Hög Mycket Hög
Arbete med ny teknik Normal nivå Ökad nivå
Kostnadspåverkan (Diesel/Metall) Stabil Ökad

Föroreningarnas effekt på inomhusmiljöer kan inte underskattas. Välplacerade luftrenare kan signifikant förbättra situationen. Vi ser konkreta exempel på detta inom sjukvården. Ventilationsrengöring och liknande åtgärder har påvisat att de kan minska föroreningar effektivt. Därmed förbättras luftkvaliteten, vilket inte bara gynnar vår hälsa utan även vårt långsiktiga välbefinnande.

Skapa ett Friskare Inomhusklimat med Rätt Ventilationsteknik

I takt med att fler skolor som Katedralskolan i Linköping anammar modern ventilationsteknik, ser vi märkbara förbättringar i inomhusklimatet. Dessa energieffektiva klimatlösningar främjar inte bara en sundare miljö, utan leder även till avsevärda ekonomiska besparingar. Vid Katedralskolan har en energibesparing på 70 procent årligen noterats efter att ny teknik togs i bruk. Denna framgångshistoria lyfter fram vikten av engagemang för luftkvalitet och innovativa lösningar i våra byggnader.

Anpassade Ventilationslösningar för Er Behov

Katedralskolan kunde minska luftflödet i sina klassrum med 20-25 procent genom att införa behovsstyrd ventilation. Deras ventilationssystem är inte bara effektivt, det är dessutom estetiskt med sin trådlösa design och komponenter som drivs på 24 volt utan synliga kablar. Detta exempel visar att det är möjligt att uppnå energieffektivitet och suverän luftkvalitet utan att offra byggnadens utseende eller dess kulturella värde.

Engagemang Genom Hela Processen: Analys till Installation

Utmaningen med att installera ny ventilation i en K-märkt byggnad krävde en specialanpassad lösning med flera mindre enheter. Genom att noggrant analysera behoven och samarbeta nära med arkitekter, uppnåddes optimala förhållanden för god inomhusluft. Tack vare teknologi som appen SAVE CONNECT 2.0, kan skolans personal nu enkelt kontrollera luftkvaliteten på distans.

Certifierade Installatörer av Moderna Ventilationssystem

Att välja korrekt installation är kritiskt för framgång med ett energieffektivt inomhusklimat. Genom att använda certifierade installatörer garanteras högsta kvalitet på såväl produkter som det utförda arbetet. Alla våra SAVE luftbehandlingsaggregat är förprogrammerade och fabrikstestade, så de är installationsklara direkt efter leverans. Våra energieffektiva och tysta EC-fläktar, tillsammans med Systemairs filter, säkerställer överlägsen luftkvalitet och komfort i alla typer av utrymmen.

Ventilationsföretag – Din Partner för Energieffektiva Lösningar

Vårt primära mål är att tillhandahålla energieffektiva lösningar inom ventilation och uppvärmning. Byggnader står för omkring 40% av den västerländska energiförbrukningen, med energianvändning för ventilation, uppvärmning, och kylning utgörande 15% av detta. Denna statistik understryker nödvändigheten av att inte enbart välja rätt energikällor. Det är också kritiskt att optimera varje del av ert byggnads klimatsystem för att minimera onödig energiförbrukning.

Vi erbjuder ett brett utbud av VVS-tjänster som täcker era byggnaders behov. Vid funderingar på installation av en luftvärmepump, kan vårt team rekommendera system som inte bara sparar mer än 50% energi jämfört med äldre teknologier. De bidrar även till långsiktig förbättring av fastighetens energieffektivitet.

Många byggnader i Europa, cirka 75%, är för närvarande energiineffektiva, vilket ger stora möjligheter för miljön och ekonomin genom smarta renoveringar. I Linköping kunde Katedralskolan minska sin energiförbrukning med 70% genom nya luftbehandlingsaggregat och behovsstyrd ventilation. Dessa resultat visar tydligt på effekten av våra tjänster och den potential vi kan uppnå tillsammans.

Vi satsar på innovativ teknologi för att erbjuda de främsta lösningarna. Våra anpassade ventilationssystem uppfyller de skiftande behoven av inomhusklimat, både nu och i framtiden. Ett moderniserat system kan minska ventilationsfläktarnas energianvändning med upp till 80% och samtidigt minska kylning och uppvärmningsbehov med upp till 40% mot traditionella system.

Som er partner är det vår uppgift att säkerställa att ni överträffar de nuvarande standarderna för energieffektivitet och inomhusklimat. Vårt mål är också att förbereda er för framtiden. Tillsammans skapar vi hållbara, kostnadseffektiva inomhusmiljöer med hög kvalitet, komfort och prestanda långt in i framtiden.

Slutsats

I dagens samhälle måste vi prioritera folkhälsan och miljöeffekterna av byggnaders livscykel. Det är avgörande att tänka på smittskyddsrekommendationer och vikten av effektiv ventilation, speciellt under pandemier. Vetenskapsakademins experter lyfter fram betydelsen av skyddsåtgärder och ventilation. Detta understryker betydelsen av vår roll som pålitliga leverantörer av ventilationssystem.

Vi måste även fokusera på ventilationssystemens energikonsumtion och deras miljöpåverkan. Bostäder och serviceinrättningar står för en stor del av Sveriges energianvändning. Vårt ansvar är att införa lösningar som förbättrar inomhusluften och minskar driftkostnaderna. Samtidigt ska vi minska miljöavtrycket som våra installationer och underhållsarbeten orsakar.

Vårt företags mål är att leverera ventilationssystem som uppfyller och överträffar era förväntningar. Genom att optimera användningen kan vi minska den negativa miljöpåverkan. Allt detta sker utan att tumma på kvalitén av inomhusluften. Kontakta oss för att utforska hur våra lösningar kan skapa ett hälsosammare och mer energieffektivt hem för er.

FAQ

Vad innebär era ventilationsinstallationer?

Vi erbjuder omfattande tjänster för ventilationsinstallationer. Det inkluderar design, leverans, och installation av system för nya och renoverade byggnader. Vi garanterar att varje installation möter lagkrav och kundens förväntningar för en bättre inomhusmiljö.

Vilka typer av byggnader kan ni installera ventilation i?

Vårt arbete spänner över ett brett utbud av byggnader, som kommersiella fastigheter och privatbostäder. Vi anpassar våra ventilationslösningar för att passa olika strukturer och användningsområden optimalt.

Hur kontrollerar ni kvaliteten på ventilationssystemet efter installation?

Vi genomför noggranna kvalitetskontroller och tester efter varje installation. Detta säkerställer att systemet fungerar korrekt. Vi utför även OVK-besiktningar för att verifiera systemets prestanda och säkerhet.

Erbjuder ni ventilationsservice för befintliga system?

Absolut, vi erbjuder fullständig service för befintliga system. Det omfattar underhåll, rengöring, och uppgraderingar för att förbättra luftkvaliteten och systemets energieffektivitet.

Hur arbetar ni för att skapa energieffektiva ventilationssystem?

Vi använder avancerad teknik och energieffektiva komponenter för att minska energianvändningen. Dessutom skapar vi skräddarsydda lösningar baserade på kundens specifika behov och fastighetens unika egenskaper.

Vilken typ av energibesparande teknik använder ni i era ventilationslösningar?

Vi tillämpar moderna metoder som VAV och värmeåtervinning. Vi installerar också energisnåla fläktar och filter. Smarta system anpassas automatiskt, vilket bidrar till ytterligare energibesparingar.

Kan ni hjälpa till med speciella ventilationslösningar för allergiker?

Ja, vi specialiserar oss på inomhusklimatlösningar för allergiker. Detta innefattar avancerade filter och regelbunden rengöring för att minska allergener och luftföroreningar.

Vad menas med ventilationsentreprenad och vad inkluderar det?

Ventilationsentreprenad innebär att vi tar hand om hela processen, från planering till färdigställande. Vi erbjuder konsultation, design, installation, samt efterföljande service och underhåll av systemet.

Hur ser er process för ventilationsinstallation ut?

Processen börjar med en detaljerad behovsanalys och planering för fastighetens specifika krav. Installationen utförs sedan noggrant enligt dessa planer. Slutligen säkerställs systemets funktion genom omfattande tester och justeringar.

Vad skiljer er från andra ventilationsföretag?

Vårt unika engagemang, erfarenhet och kompetens utmärker oss i branschen. Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa, energieffektiva lösningar, anpassade efter varje kunds unika behov.