Rengöring och service av ventilation – avgörande för både huset och din hälsa

Kostnadseffektiv och tillförlitlig ventilationsrengöring

När genomfördes senast en ventilationsrengöring i ditt hem? För villor och hus rekommenderas det att utföra rengöring av ventilationssystemet ungefär var tredje år. De flesta rengöringar resulterar i förbättrad inomhusluft och bättre luftflöden. Att hålla ventilationssystemet rent är essentiellt, inte bara för människors välbefinnande utan även för bostadens skick.

Vad är priset för ventilationsrengöring i en villa eller ett hus?

Genomsnittspriset för ventilationsrengöring i en villa ligger på ungefär 3 500 kronor inklusive moms. Kostnaden kan dock variera med hänsyn till husets storlek och typen av ventilationssystem. Service av FTX-system tenderar att vara dyrare, medan rengöring av mer grundläggande system ofta är billigare.

Vilka tekniker och redskap använder ni för att rengöra ventilationen i en villa?

För ventilationsrengöring i villa och hus använder vi dessa metoder och verktyg:

 • Industridammfälla som effektivt samlar upp all smuts, så att ingenting sprids i huset.
 • Rensvajer utrustad med en roterande borste för att effektivt avlägsna avlagringar i kanalerna.
 • Luftflödesmätare för att noggrant mäta luftflöden både före och efter rengöringsprocessen.
 • Digitala protokoll som dokumenterar luftflöden i varje rum, både före och efter rengöringen, för att tydligt visa resultatet.
 • Fläktskrapa specialdesignad för att rensa bort smuts från fläktmotorernas skovlar.
 • Möjlighet till omedelbar utbyte av slitna delar som filter, köksslangar och kondensatorer vid behov under besöket.

Vi prioriterar en torr rengöringsmetod kombinerat med industridammfälla för att undvika vattenskador. Dammfällan genererar ett starkt vakuum som fångar upp smutsen, medan rensvajern arbetar med att lossa smutsen och föra den mot dammfällan för effektiv uppsamling.

ventilationsrengöring stockholm pris

Hur regelbundet bör rengöring av ventilationssystemet ske i en villa eller ett hus?

Frekvensen för när din ventilation behöver rengöras varierar beroende på systemets typ. För ett FTX-system rekommenderas rengöring av frånluftskanaler vart tredje år och tilluftskanaler vart sjätte år. Detta eftersom smutsansamling över tid kan reducera systemets effektivitet med upp till 30 procent. Om ditt hushåll inkluderar husdjur eller består av flera familjemedlemmar, kan det vara nödvändigt att rengöra systemet oftare för att undvika problem som dålig lukt, kondens, samt mögel- och fuktskador. Ett rent ventilationssystem höjer luftkvaliteten och bidrar till ett friskare inomhusklimat, vilket är avgörande för välbefinnandet. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla sitt ventilationssystem.

FTX Ventilationsservice – Var proaktiv, förebygg larm och skador

Rengöring av ett FTX-system är avgörande, och ventilationen bör servas vart tredje år. Ett blockering i filtret kan orsaka olika varningar, inklusive alarm för låga luftflöden och filtervarningar som signalerar att det är dags för filterbyte. För att undvika kraftigt reducerade luftflöden bör filtret bytas åtminstone en gång om året. Utan regelbunden service och underhåll kan systemets effektivitet minska med upp till 30% efter bara ett år. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för service av ditt FTX-system, tillgängliga via telefon eller e-post.

Att regelbundet rengöra FTX-ventilationen och byta filter är essentiellt för att:

 • Säkerställa att både fläktar och värmeväxlare fungerar problemfritt
 • Förebygga varningar för filterbyte
 • Undvika varningar för låga luftflöden
 • Hindra aggregatet från att arbeta onödigt hårt
 • Förebygga onödiga reparationer
 • Undvika ökade energikostnader

Vad är priset för service av ett FTX-ventilationssystem?

Service av FTX-ventilation ligger vanligtvis på mellan 3 000 och 5 000 kronor inklusive moms. Kostnaden för en sådan service kan variera beroende på husets storlek och systemets renlighetsgrad. Ett mer nedsmutsat system kräver mer omfattande arbete för att säkerställa en noggrann rengöring.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Begär gratis offert

Vi brinner för att möta utmaningar och bistå med att skapa ett hälsosammare inomhusmiljö. Kontakta oss, så utforskar vi tillsammans den optimala lösningen för dig.

Gratis offert inom 24 timmar

Fler frågor

Ta första steget genom att kontakta oss, så utforskar vi dina specifika behov. Beroende på projektets storlek samt tid för analys, planering och genomförande kan ledtiderna variera från några få dagar till flera månader.

Kontakta oss genom telefon eller e-post. Ring oss på 010-300 16 00 eller mejla till info@sjalvdragsventilation.se. Vi garanterar återkoppling inom två arbetsdagar.

Vi erbjuder våra tjänster i ett brett geografiskt område, inklusive men inte begränsat till Stockholms, Dalarnas, Södermanlands, Örebros, Västmanlands, Jönköpings och Kalmars län. Vår verksamhet sträcker sig över Mellansverige, med särskilt fokus på byte av FTX-system för såväl villor som bostadsrättsföreningar, även i mindre orter.

Vi hanterar ett brett spektrum av ventilationsprojekt för såväl företag, bostadsrättsföreningar som privatpersoner. Vi skräddarsyr våra tjänster efter varje kunds unika behov och tar oss an allt från mindre uppgifter som service och rengöring av ventilationssystem till större installationer för de som önskar förbättra sitt inomhusklimat omfattande.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation och inomhusklimat