FTX Ventilation – ett kliniskt rent inomhusklimat genom effektiv värmeåtervinning

FTX-systemet erbjuder ett rent inomhusklimat samtidigt som det håller värmeförlusterna på en minimal nivå.

FTX-ventilation är en avgörande komponent för att skapa ett sunt och välmående inre klimat i hemmet. Genom dess förmåga att återvinna mellan 80-90% av värmen minskar systemet värmeförluster till ett minimum. Kostnaden för installation av ett FTX-system kan variera betydantligt beroende på olika faktorer och de offerter man erhåller. I denna artikel delar vi med oss av vår expertis för att leda dig mot en framgångsrik och kostnadseffektiv installation.

FTX ventilation som visar ett aggregat med värmevåtervinning

Innehållsförteckning

Översikt över processen

Behovsutvärdering: Processen inleds alltid med en grundlig utvärdering av behoven. Vi börjar med att undersöka fastighetens möjligheter för att implementera FTX-ventilationssystemet, identifiera de boende och vilka specifika utmaningar de står inför. För en del kan problemet vara att luftkvaliteten inte är optimal, medan andra kan ha familjemedlemmar med allergier eller astma, där FTX-ventilation blir en viktig lösning.

Kostnadsfri hembesök och visuell inspektion av fastigheten: Det andra ledet involverar en detaljerad inspektion av hela fastigheten. Vi utforskar varje område, från vind till källare, för att bygga en komplett bild av potentiella vägar för kanaldragning och optimal placering av ventilationsaggregatet. Vi kan också begära byggritningar för att bättre förstå behovet av tillufts- och frånluftskanaler. En framgångsrik FTX-installation kräver en omfattande förundersökning.

Konstruktion och teknisk utformning: Med en fullständig översikt från hembesöket och eventuella byggritningar, skapar vi en skräddarsydd plan och teknisk design för att möta de unika behoven. Vi tar i beaktning aspekter som ljudnivå, energieffektivitet och flexibilitet för framtida ombyggnationer, exempelvis om en vind eller källare ska göras om.

Prisförslag och offertpresentation: Baserat på vår analys och inspektion, skräddarsys offerten för att passa de specifika kraven. Vi specificerar allt från arbetskostnader till elektriker, OVK-inspektion, ljudisolering och specialkanaldragningar. Ett tips är att begära inkludering av OVK-inspektion och extra isolering av rör i kallare utrymmen i offerten. För kunder som efterfrågar ytterligare tjänster, som snickeriarbeten för att återställa eventuella skador eller elektrikerarbete, erbjuder vi också fast pris.

Godkännande och installation: När offerten accepteras planerar vi tillsammans med kunden för projektstart. En standardvilla tar vanligtvis mellan 4-6 arbetsdagar att installera. Under installationen är det möjligt att bo kvar i bostaden. Våra installatörer organiserar vanligtvis en arbetsyta och förvaring på vinden. Buller kan förekomma under dagtid om borrning påbörjas medan man är hemma.

Försäkring och skadeskydd: Trots att våra montörer är kvalificerade och erfarna FTX-specialister, kan olyckor inträffa. Vid eventuella skador, exempelvis en oavsiktlig borrning i en vattenledning, agerar vi omgående. Vi har partnerskap med flera nödtjänster, inklusive certifierade VVS-tekniker och fuktspecialister. Fullständig försäkring täcker alla kostnader samt kompensation för eventuellt lidande. Vi råder alltid kunderna att kontrollera försäkringsskyddet noggrant innan de fattar ett beslut.

Medlemskap i Svensk Ventilation: Genom vårt medlemskap i Svensk Ventilation säkerställer vi att vi alltid följer de senaste föreskrifterna, standarderna och säkerhetslagarna inom branschen. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper om FTX-ventilationsregler, inklusive isoleringstjocklekar, bygglovskrav och inspektionsförfaranden.

Hur mycket kostar installationen av ett FTX-system?

Priset för ett FTX-system kan skilja sig åt beroende på olika omständigheter såsom husets storlek, antalet våningar och när det byggdes. Kostnaden för installation av ett FTX-system kan ligga mellan 80 000 och 150 000 kronor, inklusive rotavdraget.

Bra att tänka på

Som kund kan du känna dig trygg i vetskapen om att vårt erfarna team hanterar det mesta av processen. Våra montörer talar alla flytande svenska, men det finns ändå några viktiga aspekter att ha i åtanke:

Aggregatets placering

De mest förekommande platserna för att installera aggregatet är på vinden eller i pannrummet/verkstaden. Att placera det på vinden innebär ingen störning inne i bostaden, men kan göra filterbyten mer omständliga, särskilt i krypvindar med begränsad takhöjd. Att ha aggregatet inomhus underlättar åtkomst för byte av filter och för framtida service.

Rördragningens planering

Det är fördelaktigt att du tänker igenom möjliga rördragningar i förväg, särskilt hur ventilationsrören kan dras från vinden ner till bottenvåningen i ett tvåvåningshus. Det är dock inget krav, eftersom vi gärna bistår med den delen av planeringen och ofta kan erbjuda bättre lösningar än vad man själv har föreställt sig.

Ljudnivåer

Ett FTX-system kan konfigureras till att vara mycket tyst med användning av ljuddämpare, men det kommer inte att vara helt ljudlöst. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på ljudnivån; även med flera ljuddämpare kommer systemet inte att vara helt tyst. Förvänta dig en ljudnivå på ungefär 15-20 dB i rummen, vilket är betydligt lägre än en luft-till-luftvärmepump som kan uppgå till 30-40 dB vid högsta kapacitet. Denna ljudnivå bör inte vara störande.

Anslutning av bergvärme till FTX med batteri

Om aggregatet placeras i närheten av en bergvärmepump eller en luft/vattenvärmepump kan det vara en god idé att installera ett varm- och kallvattenbatteri för optimal energieffektivisering. Detta medför en relativt liten kostnad eftersom vattenledningarna till aggregatet blir korta, vilket minskar installationskostnaderna. Om aggregatet däremot placeras på vinden, är det oftast inte kostnadseffektivt att investera i ett batteri för bergvärme/luftvatten.

Överdimensionering av FTX-aggregat

Det händer ofta att vi möter kunder som har mottagit erbjudanden där det sparats in på både material och aggregat. Ett typiskt fel är att installatörer väljer ett aggregat baserat på exakta kvadratmeter av huset, till exempel ett aggregat avsett för 180 kvadratmeter till ett hus som är just 180 kvadratmeter. Detta är inte korrekt; ett aggregat bör köras i optimal normal drift på 70%, vilket innebär att det under normala förhållanden inte ska behöva arbeta mer än 70% av sin kapacitet för att uppnå de beräknade luftflödena. Detta minskar både slitage och ljudnivå på enheten.

Snickararbeten för återställning

I de flesta fall krävs det snickararbeten för att återställa efter installation, det vill säga att inbyggnad av rör som dragits mellan våningsplanen utförs. Vi erbjuder denna service, men offert för arbetet ges vanligtvis efter att installationen är färdigställd för att kunna ge en noggrann kostnadsuppskattning för återställningsarbetet. Många kunder väljer att själva ansvara för denna del, ofta i samband med andra pågående renoveringar. Standardåterställning innebär att vi inbygger rör i väggar med gipsskivor, medan målning och spackling lämnas till kunden att utföra.

OVK-besiktning för nyinstallation av FTX-system

När ett FTX-system är installerat och redo för drift, är det obligatoriskt med en OVK-besiktning. Denna inspektion krävs endast en gång vid driftsättningen och inkluderar kontroll av rör, ventiler, aggregat, isolering och luftflöden för att verifiera att allt är korrekt installerat. Möjligheten till OVK-besiktning finns som ett tillval i alla våra offerter, eftersom vi samarbetar med ett antal certifierade företag.

Vad innebär FTX-ventilation och hur fungerar systemet?

FTX-ventilation, även benämnt som FTX-system, är ett effektivt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, designat för flexibilitet och kostnadseffektivitet. Systemet omfattar två fläktmotorer; en för att hantera frånluften från våtutrymmen och en annan för tillförsel av luft till sovrum och vardagsrum. Den varma frånluften passerar genom en roterande värmeväxlare, som återvinner mellan 75 till 86 procent av värmen, vilket bidrar till ett förbättrat inomhusklimat. Genom att kontinuerligt cirkulera luften, skapar FTX-systemet en konstant luftomsättning i bostaden året runt. För att säkerställa ren luft är moderna FTX-aggregat utrustade med F7-filter, som även effektivt renar luften från pollen.

Vanliga frågor gällande pris och installation av FTX-ventilation

Hur lång tid tar installationen av ett FTX-system?

Installationstiden för FTX-ventilation kan skifta baserat på olika faktorer som bostadens storlek, antal våningar och rum. Normalt tar det ungefär 4-6 arbetsdagar att genomföra installationen.

Hur mycket energi i kWh förbrukar ett FTX-system?

Ett FTX-aggregat använder mellan 500 och 2500 kWh per år för en villa på upp till 300 kvadratmeter. Dock kan den faktiska förbrukningen variera beroende på typen av värmeväxlare som används i aggregatet.

Energibesparing med FTX-system – Hur stora besparingar kan jag förvänta mig?

Det är svårt att exakt ange hur stor energibesparing ett FTX-system kan ge. För en skräddarsydd beräkning rekommenderas det att kontakta din kommun för att be om råd från en energi- och klimatrådgivare.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Begär gratis offert

Vi brinner för att möta utmaningar och bistå med att skapa ett hälsosammare inomhusmiljö. Kontakta oss, så utforskar vi tillsammans den optimala lösningen för dig.

Gratis offert inom 24 timmar

Fler frågor

Ta första steget genom att kontakta oss, så utforskar vi dina specifika behov. Beroende på projektets storlek samt tid för analys, planering och genomförande kan ledtiderna variera från några få dagar till flera månader.

Kontakta oss genom telefon eller e-post. Ring oss på 010-300 16 00 eller mejla till info@sjalvdragsventilation.se. Vi garanterar återkoppling inom två arbetsdagar.

Vi erbjuder våra tjänster i ett brett geografiskt område, inklusive men inte begränsat till Stockholms, Dalarnas, Södermanlands, Örebros, Västmanlands, Jönköpings och Kalmars län. Vår verksamhet sträcker sig över Mellansverige, med särskilt fokus på byte av FTX-system för såväl villor som bostadsrättsföreningar, även i mindre orter.

Vi hanterar ett brett spektrum av ventilationsprojekt för såväl företag, bostadsrättsföreningar som privatpersoner. Vi skräddarsyr våra tjänster efter varje kunds unika behov och tar oss an allt från mindre uppgifter som service och rengöring av ventilationssystem till större installationer för de som önskar förbättra sitt inomhusklimat omfattande.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation och inomhusklimat